ภาพขยายดอกอินทผลัมตัวเมียและตัวผู้

date-palm-male-female-flower

รูปด้านซ้ายเป็นดอกตัวเมีย ด้านขวาเป็นดอกตัวผู้ (USDA archival photograph)

Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved