การตัดแต่งหนาม

                ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญในการตัดแต่งใบคือการกำจัดหนามบริเวณโคนใบทิ้งไป ขั้นตอนนี้จะต้องทำทุกปีในช่วงปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธุ์ การตัดหนามบริเวณโคนใบที่เกิดใหม่ทิ้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการผสมเกสรและการจัดการกับช่อผลอินทผลัม เนื่องหนามอินทผลัมมีความยาวและแข็งมาก การตัดหนามทิ้งให้กระทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นระหว่าการตัดหนามทิ้ง และเมื่อตัดหนามทิ้งแล้วหนามจะร่วงลงสู่บริเวณพื้นดิน ให้ใช้คราดกวาดมากองรวมกันไว้เพื่อกำจัดทิ้งต่อไป อย่าทิ้งหนามที่ตัดออกมาไว้บนพื้นดิน เพราะหนามอาจจะทิ่มเข้าเนื้อ โดยหนามสามารถที่จะทิ่มทะลุรองเท้าทำให้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งยังสามารถแทงทะลุยางเครื่องจักรกลที่ใช้ในสวนทำให้ยางรั่วได้ โดยหนามที่ถูกทิ้งไว้อย่างไม่เอาใจใส่นี้ จะยังคงแข็งและอยู่ได้อย่างทนทานเป็นระยะเวลานาน

                โดยปกติแล้วให้ตัดหนามบริเวณโคนใบอินทผลัมที่เกิดขึ้นใหม่ทิ้ง ก่อนจะถึงฤดูกาลผสมเกสรอินทผลัม ซึ่งเราจะเริ่มเก็บเกสรอินทผลัมตัวผู้ในเดือนกุมภาพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปเปิดเปลือกจั่น ทุกๆปีจะมีใบอินทผลัมเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 26-36 ใบ ดังนั้นเราจะต้องกำจัดหนามทิ้งในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บของคนงานในการทำงานของขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกสร การผสมเกสร การตัดแต่งผล การตัดแต่งใบแก่หรือการเก็บเกี่ยว เป็นต้น สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดหนามนี้ เราอาจจะใช้เคียวหรือมีดที่คมๆ ก็ได้

Thorn

รูปที่ 1 หนามอินทผลัม

Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved