20 ตุลาคม 2555

ปลายฝนต้นหนาว แวะมาสวนดูความพร้อมต้นกล้าอินทผลัมที่จะปลูกเพิ่มในปี 2556 


Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved