9 ธันวาคม 2555

ช่วงวันหยุดยาว ถือโอกาสไปชมสวนภูผาลัมที่กำลังปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และดูสถานที่เพื่อเตรียมติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับระบบสูบน้ำ


Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved