เรื่องทั่วไปของอินทผลัม

datepalm

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix Dactylifera L.
ชื่อวงศ์:
Palmea
ชื่อสามัญ:
Date Palm
ชื่อไทย: อินทผลัม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1. ระบบราก อินทผลัมเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจึงไม่มีรากแก้ว ระบบรากของอินทผลัมจะเป็นระบบรากฝอย (Fibrouse Root System) ระบบรากของอินทผลัมสามารถกระจายออกไปได้ไกลถึง 25 เมตรและลงลึกมากกว่า 6 เมตร แต่ส่วนใหญ่แล้ว 85% ของระบบรากจะหนาแน่นมากในระยะรอบต้น 2 เมตร และลึก 2 เมตร ระบบรากของอินทผลัมสามารถแช่ในดินเปียกได้นานหลายเดือน แต่ถ้าหากระยะเวลาเนิ่นนานออกไปอีกจะมีผลกระทบกับรากและผลผลิตได้  

2. ลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30-35 เซ็นติเมตร และสูงได้ถึง 20 เมตร

3. ใบเป็นแบบขนนกมีความยาว 3-6 เมตร (โดยเฉลี่ย 4 เมตร) ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ บริเวณโคนใบจะมีหนามยาวและแข็งมาก

4. ดอก ออกเป็นจั่นทางโคนใบ ลักษณะดอกตัวผู้กลีบดอกเป็นแฉกๆสีขาวคล้ายหางกระรอก ดอกตัวเมียเป็นช่อเมล็ดกลมๆสีเขียวอ่อน

5. ผลมีหลายลักษณะทั้ง กลม กลมรี เรียวยาว สีของผลก็มีหลายสีทั้งเหลือง น้ำตาล ส้ม แดง ไปจนถึงดำขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์ได้ที่ สายพันธุ์อินทผลัม และดูรูปผลอินทผลัมสายพันธุ์ต่างๆได้ใน Photo Album

6. อินทผลัมเป็นพืชที่่ไม่สมบูรณ์เพศ กล่าวคือมีดอกตัวผู้ และตัวเมียอยู่คนละต้นกัน การขยายพันธุ์โดยเมล็ด มีโอกาสที่จะได้เป็นต้นตัวผู้และต้นตัวเมียมีอย่างละครึ่ง และเราจะไม่ทราบเพศของต้นอินทผลัมจากการเพาะเมล็ด ต้องปลูกไว้รอจนกว่าอินทผลัมจะออกดอก และแม้จะได้ต้นตัวเมียไปปลูกแต่คุณภาพผลอินทผลัมก็จะไม่เหมือนกับต้นแม่ เนื่องจากผลอินทผลัมเป็นผลที่ได้จากการผสมเกสรข้ามต้น จึงถือว่าเมล็ดที่ได้เป็นพันธุ์ลูกผสม ซึ่งไม่สามารถเรียกชื่อเดียวกับต้นแม่ได้ ทั้งนี้คุณภาพอาจจะแย่ลง ใกล้เคียงต้นแม่พันธุ์เดิม หรือดีขึ้นก็ได้ แต่มีเพียงส่วนน้อยมากที่คุณภาพจะดีขึ้น

Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved