สวนอินทผลัมที่อิสราเอล 3

สวนอินทผลัมที่อิสราเอล 2

สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ Medjool นำปลูกลงดิน 3 ปี
(ภาพจาก http://www.zvieli.co.il/yotvata.htm)

Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved