27 ตุลาคม 2555

ปรับพื้นที่เพื่อกำจัดวัชพืช ก่อนจะใส่ปุ๋ย และเดินระบบท่อเพื่อให้น้ำต่อไป


Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved