แผนภาพแสดงโครงสร้างของอินทผลัม

Next
schematic diagram of date palm


Email us © สวนภูผาลัม 2555 All right reserved